Privacyverklaring

Hoe gaan wij op deze website met jouw gegevens om?

Echopperverhuur Balk is onderdeel van Solexverhuur Friesland, Keamerlanswei 3, 8571 MZ Harich.
Arnold Wunderink is als verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
T: 06 – 53 27 21 38
E: info@solexverhuurfriesland.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken via de website enkele persoonsgegevens via contact- en inschrijfformulieren.
Wij hebben een verwerkingsovereenkomst gesloten met teKiek! webdesign te Oudehaske.

Wij gebruiken geen social media plugins.
Wel wordt er vanuit de website verwezen naar onze facebook pagina.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website verwerkt geen gevoelige persoonsgegevens van jou (denk hierbij bijvoorbeeld aan zoiets als je persoonsnummer).

Onze website is toegankelijk voor iedereen, ook voor bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.
Wij raden ouders echter aan altijd  aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder  toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over jou of een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@solexverhuurfriesland.nl , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (een afspraak met je te maken bijvoorbeeld)

Geautomatiseerde besluitvorming
Wij nemen nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Wij bewaren jouw persoonsgegevens verkregen vanuit deze website vier weken op onze server.
Na veertien dagen worden de gegevens automatisch en volledig van onze server verwijderd.

Google analytics  gegevens bewaren wij 26 maanden voordat deze automatisch worden verwijderd: aan het einde van de bewaarperiode worden gegevens maandelijks automatisch verwijderd.
Wij gebruiken google analytics zonder dat wij ip adressen bewaren. Uw bezoek is dus niet te herleiden naar uw ip adres.

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij verstrekken nooit gegevens aan derden en als wij dit wel doen, doen wij dit alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jouw of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. En altijd in overleg met jou.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Wij gebruiken alleen cookies op deze website die geen inbreuk maken op je privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.
Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen.
Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Wij slaan geen ip gegevens op van uw bezoeken en u bent dus niet persoonlijk als bezoeker te traceren.
Om te zien welke cookies wij gebruiken klikt u hier>

Gebruik van foto’s van personen op onze website
Wij gebruiken op onze website enkele foto’s waarop personen herkenbaar in beeld zijn.
Waar mogelijk hebben wij contact gezocht met deze personen om hen om toestemming voor het gebruik van deze foto’s te vragen.

Sta jij of jouw kind op een van deze foto’s en ben je van mening dat je die toestemming niet gegeven hebt of wil je deze toestemming intrekken, neem dan contact op met info@verloskundeskarsterlan.nl, zodat wij de betreffende foto zo snel mogelijk kunnen verwijderen.

Fotografie is uit eigen archief afkomstig.
Stockfotografie is afkomstig van RawPixel.com

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt te allen tijde het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons.
Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@solexverhuurfriesland.nl .
Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en hebben passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

  • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
    TLS / SSL Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Als je de indruk hebt dat gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@solexverhuurfriesland.nl

Disclaimer

Solexverhuur Friesland spant zich in voor een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de gegevens in deze website. Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer aktueel zijn, dan aanvaardt noch Solexverhuur Friesland, noch de makers van deze brochure enige aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen en / of schade hierdoor.   © Niets van deze uitgave mag verveelvoudigd worden zonder schriftelijke toestemming van Solexverhuur Friesland
Share This